Do bảo trì hệ thống, dịch vụ influencer sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian dưới đây.
Cúng tôi dự định sẽ nâng cấp và tái hoạt động lại, nên các bạn hãy vui lòng chờ nhé.
-Thời gian tạm dừng hoạt động-
Dự định ngày 5/7/2019 từ 18:00~ mùa thu năm 2019

là gì ?

Xin chào Khách
① Bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ miễn phí của 「Nhật Bản」

VD) ・Trải nghiệm 2 đêm tại đền Koya-san (bao gồm cả thức ăn)
               ・Cung cấp bữa tối đầy đủ tại nhà hàng Nhật Bản, ...

② Viết bài đánh giá

Đăng bài viết có hình ảnh của bạn tại YOLO JAPAN

③ Đăng lên mạng xã hội và nhận phần thưởng

+¥5,000 ~