”Bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ miễn phí của 「Nhật Bản」”
Hãy nói về sự hấp dẫn của Nhật Bản với thế giới

là gì ?

Xin chào Khách
① Bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ miễn phí của 「Nhật Bản」

VD) ・Trải nghiệm 2 đêm tại đền Koya-san (bao gồm cả thức ăn)
               ・Cung cấp bữa tối đầy đủ tại nhà hàng Nhật Bản, ...

② Viết bài đánh giá

Đăng bài viết có hình ảnh của bạn tại YOLO JAPAN

③ Đăng lên mạng xã hội và nhận phần thưởng

+¥5,000 ~