Phương pháp sử dụng

YOLO INFLUENCER là dịch vụ matching công việc PR về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp thông qua SNS của bạn. Chỉ với 4 bước đơn giản bất cứ ai cũng có thể bắt đầu dễ dàng!

Ứng tuyển

Hãy đăng ký thành viên nào!

Hãy đăng ký mới từ menu phía trên bên phải, điền các thông tin cần thiết và hoàn thành việc đăng ký thành viên mới nhé.

Đăng ký hồ sơ như người ảnh hưởng

Hãy nhấn vào phần "Đăng ký profile cho influencer" ở phía dưới màn hình của trang đầu, và điền thông tin cần thiết cho influencer.

Hãy thử ứng tuyển nào!

Hãy nhấn vào "Ứng tuyển" ở phía dưới màn hình của trang đầu và điền những thông tin cần thiết cho việc ứng tuyển.

Sau khi hoàn thành việc ứng tuyển hãy chờ sự phê duyệt từ công ty nhé!

Sau khi hoàn thành ứng tuyển sẽ quay trở lại màn hình của trang đầu

Ứng tuyển

Hãy đăng ký thành viên nào!

Hãy đăng ký mới từ menu phía trên bên phải, điền các thông tin cần thiết và hoàn thành việc đăng ký thành viên mới nhé.

Đăng ký hồ sơ như người ảnh hưởng

Hãy nhấn vào phần "Đăng ký profile cho influencer" ở phía dưới màn hình của trang đầu, và điền thông tin cần thiết cho influencer.

Hãy thử ứng tuyển nào!

Hãy nhấn vào "Ứng tuyển" ở phía dưới màn hình của trang đầu và điền những thông tin cần thiết cho việc ứng tuyển.

Sau khi hoàn thành việc ứng tuyển hãy chờ sự phê duyệt từ công ty nhé!

Sau khi hoàn thành ứng tuyển sẽ quay trở lại màn hình của trang đầu

Lựa chọn, thực hiện

Kiểm tra xem bạn đã được doanh nghiệp chấp thuận chưa

Hãy tiếp tục đến phần lịch sử ứng tuyển từ menu phía trên bên trái. Trong trường hợp được công ty phê duyệt thì trạng thái sẽ được đổi thành Offered.

Khi được công ty phê duyệt hãy đăng lên SNS nhé!

Hãy xác nhận các tên thẻ mà công ty yêu cầu rồi đăng lên nhé.

Lựa chọn, thực hiện

Kiểm tra xem bạn đã được doanh nghiệp chấp thuận chưa

Hãy tiếp tục đến phần lịch sử ứng tuyển từ menu phía trên bên trái. Trong trường hợp được công ty phê duyệt thì trạng thái sẽ được đổi thành Offered.

Khi được công ty phê duyệt hãy đăng lên SNS nhé!

Hãy xác nhận các tên thẻ mà công ty yêu cầu rồi đăng lên nhé.

Báo cáo

Sau khi đăng xong hãy báo cáo về việc đăng!

Hãy tiếp tục đến phần lịch sử ứng tuyển từ menu phía trên bên trái. Hãy ân "Nút điền thông tin" của phần đăng SNS từ mục các công việc ứng tuyển đã hoàn thành ở màn hình lịch sử ứng tuyển.

Lịch sử ứng tuyển tại đây

Hãy nhập URL của bài đã đăng!

Hãy điền và gửi URL của bài đã đăng SNS từ mẫu báo cáo bài đăng.

※ Tài khoản SNS sử dụng hãy thiết lập chế độ công khai nhé. Nếu để thiết lập chế độ riêng tư thì sẽ không thể nhận báo cáo được nên hãy chú ý nhé.


Phương pháp lấy URL
  • Nhấp vào [Thời gian đăng bài] của bài đăng mà bạn muốn lấy URL.
  • Copy URL của trang trước đó mà bạn đã nhấp vào
  • Kết thúc
Thiết lập chế độ riêng tư
Instagram

Phương pháp lấy URL
Thiết lập chế độ riêng tư

Báo cáo

Sau khi đăng xong hãy báo cáo về việc đăng!

Hãy tiếp tục đến phần lịch sử ứng tuyển từ menu phía trên bên trái. Hãy ân "Nút điền thông tin" của phần đăng SNS từ mục các công việc ứng tuyển đã hoàn thành ở màn hình lịch sử ứng tuyển.

Hãy nhập URL của bài đã đăng!

Hãy điền và gửi URL của bài đã đăng SNS từ mẫu báo cáo bài đăng.

※ Tài khoản SNS sử dụng hãy thiết lập chế độ công khai nhé. Nếu để thiết lập chế độ riêng tư thì sẽ không thể nhận báo cáo được nên hãy chú ý nhé.


Phương pháp lấy URL
  • Nhấp vào [Thời gian đăng bài] của bài đăng mà bạn muốn lấy URL.
  • Copy URL của trang trước đó mà bạn đã nhấp vào
  • Kết thúc
Thiết lập chế độ riêng tư
Instagram

Phương pháp lấy URL
Thiết lập chế độ riêng tư

Phương pháp nhận tiền cảm ơn

Phương pháp nhận đơn giản! Chỉ cần chuẩn bị địa chỉ email là OK!

Nguyên tắc là trong 24h,
365 ngày lúc nào cũng OK!

Có thể nhận thưởng Ở ATM của ngân hàng Seven trên toàn quốc!

Không cần tài khoản ngân hàng cũng OK!
Chỉ cần địa chỉ email!

Phương pháp nhận

Sau khi hoàn tất công việc,chúng tôi sẽ gửi mail về việc nhận thưởng kể từ ngày 15 của tháng kế tiếp. Hãy nhập nội dung thông tin ghi trong mail vào ATM của ngân hàng Seven để nhận thưởng.

※Tùy thuộc vào việc cài đặt nhận email của bạn, có trường hợp bạn sẽ không nhận được email từ YOLO JAPAN. Vui lòng kiểm tra cài đặt nhận và đảm bảo rằng chúng không được sắp xếp vào [Thư mục rác].

※ Nếu bạn đã chỉ định một tên miền, vui lòng gỡ bỏ nó hoặc đăng ký thêm tên miền chỉ định để có thể nhận được thư.

Phương pháp thao tác ATM tại đây

Tiền cảm ơn

Phương pháp nhận đơn giản! Chỉ cần chuẩn bị địa chỉ email là OK!

Nguyên tắc là trong 24h,
365 ngày lúc nào cũng OK!

Không cần tài khoản ngân hàng cũng OK!
Chỉ cần địa chỉ email!

Có thể nhận thưởng Ở ATM của ngân hàng Seven trên toàn quốc!

Phương pháp nhận

Sau khi hoàn tất công việc,chúng tôi sẽ gửi mail về việc nhận thưởng kể từ ngày 15 của tháng kế tiếp. Hãy nhập nội dung thông tin ghi trong mail vào ATM của ngân hàng Seven để nhận thưởng.

※Tùy thuộc vào việc cài đặt nhận email của bạn, có trường hợp bạn sẽ không nhận được email từ YOLO JAPAN. Vui lòng kiểm tra cài đặt nhận và đảm bảo rằng chúng không được sắp xếp vào [Thư mục rác].

※ Nếu bạn đã chỉ định một tên miền, vui lòng gỡ bỏ nó hoặc đăng ký thêm tên miền chỉ định để có thể nhận được thư.

Phương pháp thao tác ATM tại đây

Các dịch vụ khác

Hãy chia sẻ và cùng ứng tuyển với bạn bè nào!