🏠Thưởng thức tại nhà! Hãy cùng cho ý kiến về đồ ăn được chuyển phát nào!🚴
Đã đăng
🏠Thưởng thức tại nhà! Hãy cùng cho ý kiến về đồ ăn được chuyển phát nào!🚴
Thời hạn tuyển dụng:2020/05/26 ~ 2020/08/16
Loại hình tuyển dụng
Đã đăng

Bài viết đã đăng trên mạng XH

+

Thông báo bài đăng của bạn trên mạng xã hội

Tên sự kiện/dịch vụ

Tuyển dụng công việc influencer | Tuyển dụng tất cả các Instagramer trên toàn quốc

Thông tin tuyển dụng

Giờ là thời gian cần tránh đám đông và hạn chế ăn ngoài, với dịch vụ giao cơm tận nhà bạn có thể thưởng thức bữa ăn của mình ở nhà! Đây là một dịch vụ rất thuận tiện khi việc nấu ăn ở nhà của bạn gặp khó khăn, hoặc khi bạn muốn ăn món ăn mà ở nhà không nấu được, hay khi bạn muốn thưởng thức những món ăn nổi tiếng ngay tại nhà. Vì vậy, hãy chia sẻ món ăn bạn đã đặt gần đây với dịch vụ giao hàng. Chọn influencer phụ trách trong số những người ứng tuyển. Bạn sẽ nhận được thù lao sau khi bạn đăng bài và được chúng tôi xác nhận.

■Thời gian tuyển Ngày 26/5/2020 ~ 16/8/2020 ■Thù lao Thù lao: 2000 yên Số lượng chọn: chọn ngẫu nhiên 5 người ※Chúng tôi sẽ không trả tiền suất ăn bạn gọi. Chúng tôi sẽ trả khoản thù lao trong đó đã bao gồm cả phí bữa ăn. ※ Thời gian thanh toán: ngày 10~15 của tháng tiếp theo sau khi báo cáo đăng bài ※ Phương thức thanh toán: thẻ quà tặng Amazon ■Điều kiện chọn Đối tượng người dự tuyển là những người có số lượng người theo dõi từ "500 người" trở lên. Vì sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, nên tất cả những người ứng tuyển đều có cơ hội. ※Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn riêng đến những người được chọn. ■Nội dung PR ・Ảnh: Hãy đăng một hoặc nhiều ảnh về món ăn bạn đã đặt giao hàng.  └ Bạn có thể đăng những bức ảnh mà bạn đang ăn ngon miệng từ bức thứ hai trở đi. ・Mô tả: Viết từ 30 ký tự trở lên về lý do bạn sử dụng dịch vụ giao hàng hoặc lý do chọn món ăn đó. ・Khác: Hãy để hashtag chỉ   ■Quy trình ứng tuyển ① Ứng tuyển ② Lựa chọn ứng viên ③ Gửi yêu cầu đăng bài tới người được chọn ④ Sau khi đăng, liên lạc việc hoàn thành ⑤ Sau khi xác nhận bài đăng, trả thù lao

Phần thưởng cho bài đăng

2000 Yên

Đăng SNS

Instagram

Phương pháp ứng tuyển

①Đăng nhập với YOLO JAPAN hoặc đăng ký tài khoản

②Tap hoặc click chọn nút ứng tuyển

③Đăng ký những thông tin quan trọng vào đơn ứng tuyển Thông tin tài khoản mạng xã hội của bạn có kết nối Facebook (bỏ qua nếu bạn chỉ có kết nối Facebook)

④Thông tin ứng tuyển đã được gởi

Qui trình sau khi ứng tuyển

Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nhận đươc email từ YOLO JAPAN, sau đó chúng tôi sẽ thông báo nhà tuyển dụng cách sắp xếp ngày trải nghiệm qua email.

🏠Thưởng thức tại nhà! Hãy cùng cho ý kiến về đồ ăn được chuyển phát nào!🚴
Phần thưởng cho bài đăng
2000 Yên